شاهد تزوير ورقة 1000دج في فرنسا Démantèlement dun vaste trafique de billets algérien en france

, par  karim , popularité : 5%

شاهد الطرافيك وتزوير ورقة 1000دج في فرنسا
Déjà commencé l’impression des billets à partir de la France pour soulager l’économie ???